Teknikakademien TAF

Teknikakademien TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar andra evenemang. 

TAF gör Finland känt som ett teknologiland och en nordisk välfärdsstat genom att aktivt medverka i forskarsamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens nätverk.

En av Teknikakademiens främsta företräden är trepartssamarbetet mellan näringsliv, statsförvaltning och forskarsamhälle samt Akademiens täckande nätverk inom alla dessa tre sektorer. Sektorerna är också representerade både i stiftelsens styrelse och i olika utskott.

Teknikakademien grundades 2003 under namnet Finlands teknologiprisstiftelse. Två år senare bytte den namn till Millennium-prisstiftelsen för att slutligen anta namnet Teknikakademien 2008, då också Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV gick med i stiftelsen.

Millenniumpriset för teknologi – Innovationer för ett bättre liv

Millenniumpriset för teknologi är en finländsk tribut till innovationer för ett bättre liv. Syftet med priset är att lyfta fram den teknologiska forskningen och göra Finland internationellt känt.

Priset delas ut vartannat år. Förslag till prismottagare kan föreslås av akademier, universitet, forskningsinstitut och industriorganisationer. Kandidater kan nomineras i hela världen, inom alla teknologiområden.

 • Styrelsens uppgift är att utarbeta de allmänna riktlinjerna och fatta beslut i omfattande och betydande frågor. Styrelsen övervakar att stiftelsens verksamhet är ändamålsenlig och att stiftelsens medel placeras på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att utnämna verkställande direktören och arbetsutskottets ledamöter.

  Styrelsen beslutar om den internationella prisnämndens sammansättning och utser även finalisterna och vinnaren av Millenniumpriset för teknologi.

  Stiftande organisationer

  • Minna Palmroth

   Chair of the board, Professor, University of Helsinki

  • Leni von Bonsdorff

   Vice-chair, Doctor of Technology, The Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

  • Marjo Matikainen-Kallström

   Representative of Academic Engineers and Architects in Finland TEK

  • Jarmo Hallikas

   The Finnish Foundation for Technology Promotion TES, Chair of the Delegation

  Näringslivet

  • Tapani Kiiski

   Representative of the Federation of Finnish Technology Industries

  • Marjo Miettinen

   Member of the Board Confederation of Finnish Industries EK

  • Annikka Hurme

   Representative of Confederation of Finnish Industries EK

  • Päivi Leiwo

   Member of the Board Federation of Finnish Technology Industries

  Staten

  • Juha Majanen

   Permanent Secretary of State, Ministry of Finance

  • Anita Lehikoinen

   Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

  • Ilona Lundström

   Director General, Ministry of Employment and the Economy

  • Nina Kopola

   Director General, Business Finland

  Universities

  • Mari Walls

   Rector, Tampere University

  • Moira von Wright

  • Jari Niemelä

   Rector, University of Helsinki

  • Jouko Niinimäki

   Rector, University of Oulu

 • Kontaktperson på svenska: Åsa Lindberg, +358 40 722 5711

Partners of the Millennium Technology Prize