Teknikakademien TAF

Teknikakademien TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar andra evenemang. 

TAF gör Finland känt som ett teknologiland och en nordisk välfärdsstat genom att aktivt medverka i forskarsamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens nätverk.

En av Teknikakademiens främsta företräden är trepartssamarbetet mellan näringsliv, statsförvaltning och forskarsamhälle samt Akademiens täckande nätverk inom alla dessa tre sektorer. Sektorerna är också representerade både i stiftelsens styrelse och i olika utskott.

Teknikakademien grundades 2003 under namnet Finlands teknologiprisstiftelse. Två år senare bytte den namn till Millennium-prisstiftelsen för att slutligen anta namnet Teknikakademien 2008, då också Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV gick med i stiftelsen.

Millenniumpriset för teknologi – Innovationer för ett bättre liv

Millenniumpriset för teknologi är en finländsk tribut till innovationer för ett bättre liv. Syftet med priset är att lyfta fram den teknologiska forskningen och göra Finland internationellt känt.

Priset delas ut vartannat år. Förslag till prismottagare kan föreslås av akademier, universitet, forskningsinstitut och industriorganisationer. Kandidater kan nomineras i hela världen, inom alla teknologiområden.

 • Styrelsens uppgift är att utarbeta de allmänna riktlinjerna och fatta beslut i omfattande och betydande frågor. Styrelsen övervakar att stiftelsens verksamhet är ändamålsenlig och att stiftelsens medel placeras på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att utnämna verkställande direktören och arbetsutskottets ledamöter.

  Styrelsen beslutar om den internationella prisnämndens sammansättning och utser även finalisterna och vinnaren av Millenniumpriset för teknologi.

  Stiftande organisationer

  • In the picture Chair of the board of Technology Academy Finland Professor Minna Palmroth

   Minna Palmroth

   Chair of the board, Professor, University of Helsinki

  • Mikko Hupa, Chair of the Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

   Mikko Hupa

   The Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Matikainen-Kallström

   Marjo Matikainen-Kallström

   Representative of Academic Engineers and Architects in Finland TEK

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Jarmo Hallikas

   Jarmo Hallikas

   The Finnish Foundation for Technology Promotion TES, Chair of the Delegation

  Näringslivet

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Päivi Leiwo

   Päivi Leiwo

   Member of the Board Federation of Finnish Technology Industries

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Tapani Kiiski

   Tapani Kiiski

   Representative of the Federation of Finnish Technology Industries

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Miettinen

   Marjo Miettinen

   Member of the Board Confederation of Finnish Industries EK

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Annikka Hurme

   Annikka Hurme

   Representative of Confederation of Finnish Industries EK

  Staten

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Anita Lehikoinen

   Anita Lehikoinen

   Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Ilona Lundsröm

   Ilona Lundström

   Director General, Ministry of Employment and the Economy

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Nina Kopola

   Nina Kopola

   Director General, Business Finland

  • Jarkko Levasma, Director General, The Ministry of Finance, ICT Department

   Jarkko Levasma

   Government Chief Information Officer, Director General, Ministry of Finance

  Universities

  • Keijo Hämäläinen, Rector, University of Tampere

   Keijo Hämäläinen

   Rector, Tampere University

  • Rector Mikael Lindfelt, Åbo Akademi University

   Mikael Lindfelt

   Rector, Åbo Akademi University

  • Rector Sari Lindblom, University of Helsinki

   Sari Lindblom

   Rector, University of Helsinki

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Jouko Niinimäki

   Jouko Niinimäki

   Rector, University of Oulu

 • Kontaktperson på svenska: Åsa Lindberg, +358 40 722 5711

Partners of the Millennium Technology Prize