Teknikakademien TAF

Teknikakademien TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar andra evenemang. 

TAF gör Finland känt som ett teknologiland och en nordisk välfärdsstat genom att aktivt medverka i forskarsamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens nätverk.

En av Teknikakademiens främsta företräden är trepartssamarbetet mellan näringsliv, statsförvaltning och forskarsamhälle samt Akademiens täckande nätverk inom alla dessa tre sektorer. Sektorerna är också representerade både i stiftelsens styrelse och i olika utskott.

Teknikakademien grundades 2003 under namnet Finlands teknologiprisstiftelse. Två år senare bytte den namn till Millennium-prisstiftelsen för att slutligen anta namnet Stiftelsen Teknikakademien sr. 2008.

Millenniumpriset för teknologi – Innovationer för ett bättre liv

Millenniumpriset för teknologi är en finländsk tribut till innovationer för ett bättre liv. Syftet med priset är att lyfta fram den teknologiska forskningen och göra Finland internationellt känt.

Priset delas ut vartannat år. Förslag till prismottagare kan föreslås av akademier, universitet, forskningsinstitut och industriorganisationer. Kandidater kan nomineras i hela världen, inom alla teknologiområden.

 • Styrelsens uppgift är att utarbeta de allmänna riktlinjerna och fatta beslut i omfattande och betydande frågor. Styrelsen övervakar att stiftelsens verksamhet är ändamålsenlig och att stiftelsens medel placeras på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att utnämna verkställande direktören och arbetsutskottets ledamöter.

  Styrelsen beslutar om den internationella prisnämndens sammansättning och utser även finalisterna och vinnaren av Millenniumpriset för teknologi.

  Stiftande akademiska organisationer

  • In the picture Chair of the board of Technology Academy Finland Professor Minna Palmroth

   Minna Palmroth

   Chair of the board, Professor, University of Helsinki

  • Mikko Hupa, Chair of the Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

   Mikko Hupa

   The Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

  • Juho Malmerg The Finnish Foundation for Technology Promotion TES, Chair of the Board

   Juho Malmberg

   The Finnish Foundation for Technology Promotion TES, Chair of the Board

  Näringslivet

  • Image of Dr. Manja Ahola, Bayer

   Manja Ahola

   Representative of Confederation of Finnish Industries EK

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Tapani Kiiski

   Tapani Kiiski

   Representative of the Federation of Finnish Technology Industries

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Päivi Leiwo

   Päivi Leiwo

   Representative of the Federation of Finnish Technology Industries

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Miettinen

   Marjo Miettinen

   Representative of Confederation of Finnish Industries EK

  Staten

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Nina Kopola

   Nina Kopola

   Director General, Business Finland

  • Photo of Jarkko Levasma, Director General, The Ministry of Finance, ICT Department

   Jarkko Levasma

   Government Chief Information Officer, Director General, Ministry of Finance

  Universitet

  • Image of rector Keijo Hämäläinen, University of Tampere,

   Keijo Hämäläinen

   Rector, Tampere University

  • Rector Sari Lindblom, University of Helsinki

   Sari Lindblom

   Rector, University of Helsinki

  • Rector Mikael Lindfelt, Åbo Akademi University

   Mikael Lindfelt

   Rector, Åbo Akademi University

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Jouko Niinimäki

   Jouko Niinimäki

   Rector, University of Oulu

 • Kontaktperson på svenska: Åsa Lindberg, +358 40 722 5711

Partners of the Millennium Technology Prize