Tekniikan Akatemia -säätiö (TAF)

Tekniikan Akatemia TAF jakaa joka toinen vuosi Millennium-teknologiapalkinnon ja järjestää muita teknologiatapahtumia ja nuorisoprojekteja.

TAF:n tavoitteet

Tekniikan Akatemian merkittävimpiä vahvuuksia on kolmikantainen yhteistyö elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja tiedeyhteisön välillä sekä kattava verkosto kaikilla kolmella alueella. Sekä elinkeinoelämä, valtionhallinto että tiedeyhteisö ovat edustettuina säätiön hallituksessa ja eri valiokunnissa.

Tekniikan Akatemia on aloittanut toimintansa vuonna 2003 Suomen teknologiapalkintosäätiön nimellä. Vuonna 2005 nimi vaihtui Millennium-palkintosäätiöksi. Nimi vaihtui Tekniikan Akatemiaksi vuonna 2008, ja säätiön taustayhteisöiksi tulivat mukaan Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV.

TAF:n missio

TAF hallinnoi ja kehittää Millennium-teknologiapalkintoa, edistää sen tunnettuutta ja varmistaa sen tieteellisen tason. TAF muodostaa kansainvälisen kohtaamisalustan elinkeinoelämän, akateemisen yhteisön ja julkisten päättäjien välille ja nostaa Suomen kansainvälistä asemaa.

 • Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen tehtävänä on päättää yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja merkittävistä asioista. Hallitus valvoo, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus myös nimittää toimitusjohtajan sekä työvaliokunnan jäsenet.

  Hallitus päättää kansainvälisen palkintolautakunnan kokoonpanosta sekä Millennium-teknologiapalkinnon finalisteista ja voittajasta.

  Perustajajäsenet

  • Minna Palmroth

   Chair of the board, Professor, University of Helsinki

  • Leni von Bonsdorff

   Vice-chair, Doctor of Technology, The Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

  • Marjo Matikainen-Kallström

   Representative of Academic Engineers and Architects in Finland TEK

  • Jarmo Hallikas

   The Finnish Foundation for Technology Promotion TES, Chair of the Delegation

  Elinkeinoelämä

  • Tapani Kiiski

   Representative of the Federation of Finnish Technology Industries

  • Marjo Miettinen

   Member of the Board Confederation of Finnish Industries EK

  • Annikka Hurme

   Representative of Confederation of Finnish Industries EK

  • Päivi Leiwo

   Member of the Board Federation of Finnish Technology Industries

  Valtio

  • Juha Majanen

   Permanent Secretary of State, Ministry of Finance

  • Anita Lehikoinen

   Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

  • Ilona Lundström

   Director General, Ministry of Employment and the Economy

  • Nina Kopola

   Director General, Business Finland

  Tiedeyliopistot

  • Mari Walls

   Rector, Tampere University

  • Moira von Wright

  • Jari Niemelä

   Rector, University of Helsinki

  • Jouko Niinimäki

   Rector, University of Oulu

 • Työvaliokunta huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja varojen sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

  Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata säätiön toimintaa siten, että säätiön missio suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovatiivisen teknologian edistämiseksi toteutuu. Tehtävänä on myös ohjata toimintaa siten, että säätiön jakama kansainvälinen Millennium-teknologiapalkinto saavuttaa huomattavan kansainvälisen tunnettuuden ja siitä muodostuu merkittävä teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikuttava tekijä maailmassa.

  • Leni von Bonsdorff

   Varapuheenjohtaja, TkT, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

  • Päivi Leiwo

   Työvaliokunnan jäsen, Hallituksen jäsen; Teknologiateollisuus

   Teknologiateollisuus

  Asiantuntijajäsen

  Vararehtori Ossi Naukkarinen, Aalto-yliopisto

  Sihteeri

  Toimitusjohtaja Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia TAF

 • Tiede- ja innovaatiovaliokunta on aloittanut toimintansa tammikuussa 2020. Valiokunnan tehtävänä on tunnistaa ja määritellä Suomen innovaatiotoimiala ja sen kannalta merkittävimmät ilmiöt. Tavoitteena on käydä monipuolista keskustelua eri osapuolten näkökulmista, jotta TAF voi omalta osaltaan edistää asiaa Suomen kannalta merkittävimmällä tavalla.

  Puheenjohtaja

  • Janne Laine, Aalto-yliopisto

  Jäsenet

  Yliopistot

  • Risto Nieminen, Aalto-yliopisto
  • Paula Eerola, Helsingin yliopisto
  • Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
  • Markku Kivikoski, Tampereen yliopisto
  • Mika Hannula, Turun yliopisto

  Elinkeinoelämä

  • Laura Juvonen, Teknologiateollisuus
  • Riikka Heikinheimo, EK
  • Petri Takala, TEK
  • Lars Peter Lindfors, Neste
  • Hannu Kauppinen, Nokia
  • Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari
  • Liisa Åström, Vaisala
  • Niklas von Weymarn, Metsä Group
  • Tarja Takki-Halttunen, Halton
  • Harri Junttila, Alma Talent
  • Pekka Tiitinen, ABB

  Akatemiat

  • Markku Leskelä, Teknillisten Tieteiden Akatemia
  • Leni von Bonsdorff, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

  Julkinen sektori ja yhteiskunnalliset päättäjät

  • Mikko Dufva, Sitra
  • Mika Lautanala, Business Finland
  • Ilona Lundström, TEM
  • Erja Heikkinen, OKM
  • Riitta Maijala, Suomen Akatemia
  • Jarmo Sareva, UM
  • Päivi Sillanaukee, UM
  • Antti Pelkonen,  VNK
  • Outi Alanko-Kahiluoto, Eduskunta

  Sihteeri: Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia  -säätiö

 • Tekniikan Akatemian viestintävaliokunnan tehtävänä on tuoda esiin tutkimuksen ja innovaatioiden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille ja vahvistaa kuvaa Suomesta korkean teknologian maana. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian viestintäjohtaja. Valiokunnassa on jäseniä suomalaisista yliopistoista, ulkoministeriöstä, Sitrasta, Business Finlandista, TEK:sta, Healthech Finlandista sekä Millennium-teknologiapalkinnon kumppaniorganisaatioista.

  Puheenjohtaja

  • Riitta Tirronen, viestintäjohtaja, Suomen Akatemia

  Jäsenet

  • Nina Eklund, viestintä- ja brändijohtaja, Vaisala
  • Markku Ellilä, toimitusjohtaja, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
  • Thurid Eriksson, viestintäjohtaja, Åbo Akademi
  • Saara Hassinen, toimitusjohtaja, Healthtech Finland
  • Jenni Hovi-Seppä, markkinointipäällikkö, Alma Talent
  • Marja Jokinen, viestintäjohtaja, Oulun yliopisto
  • Susanna Kemppinen, viestintäpäällikkö, Neste
  • Johanna Kotkajärvi, apulaisosastopäällikkö, Ulkoministeriö
  • Tomi Korhonen, viestintäjohtaja, BusinessFinland
  • Juha Laine, viestintäjohtaja, MetsäGroup
  • Tuuli Laukkanen, viestintäpäällikkö, Tampereen yliopisto
  • Laura Manas, viestintäpäällikkö, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
  • Kenny Niutanen, henkilöstöjohtaja, Halton
  • Anne Paasi, viestintäjohtaja, Turun yliopisto
  • Johanna Pellinen, viestintäpäällikkö, Helsingin yliopisto
  • Satu Perälampi, viestintäjohtaja, ABB
  • Merina Salminen, viestintäjohtaja, TEK
  • Anu Salmi-Savilampi, Senior Communications Manager, Aalto-yliopisto
  • Sari Tuori, viestintäpäällikkö, Sitra
  • Maria Vaismaa, Nokia
  • Minna Zaknoun, viestintä- ja tapahtuma-assistentti, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF

  Lisätietoja
  Laura Manas
  Viestintäpäällikkö, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
  laura.manas@millenniumprize.org, +358 500 989 286

Partners of the Millennium Technology Prize