Tekniikan Akatemia -säätiö (TAF)

Tekniikan Akatemia TAF jakaa joka toinen vuosi Millennium-teknologiapalkinnon ja järjestää muita teknologiatapahtumia.
Lue lisää englanninkieliseltä sivustoltamme Home – Millennium Technology Prize (millenniumprize.org)

TAF:n tavoitteet

Tekniikan Akatemian merkittävimpiä vahvuuksia on kolmikantainen yhteistyö elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja tiedeyhteisön välillä sekä kattava verkosto kaikilla kolmella alueella. Sekä elinkeinoelämä, valtionhallinto että tiedeyhteisö ovat edustettuina säätiön hallituksessa ja eri valiokunnissa.

Tekniikan Akatemia on aloittanut toimintansa vuonna 2003 Suomen teknologiapalkintosäätiön nimellä. Vuonna 2005 nimi vaihtui Millennium-palkintosäätiöksi. Nimi vaihtui Tekniikan Akatemiaksi vuonna 2008, ja säätiön taustayhteisöiksi tulivat mukaan Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV.

TAF:n missio

TAF hallinnoi ja kehittää Millennium-teknologiapalkintoa, edistää sen tunnettuutta ja varmistaa sen tieteellisen tason. TAF muodostaa kansainvälisen kohtaamisalustan elinkeinoelämän, akateemisen yhteisön ja julkisten päättäjien välille ja nostaa Suomen kansainvälistä asemaa.

 • Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen tehtävänä on päättää yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja merkittävistä asioista. Hallitus valvoo, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus myös nimittää toimitusjohtajan sekä työvaliokunnan jäsenet.

  Hallitus päättää kansainvälisen palkintolautakunnan kokoonpanosta sekä Millennium-teknologiapalkinnon finalisteista ja voittajasta.

  Perustajajäsenet

  • In the picture Chair of the board of Technology Academy Finland Professor Minna Palmroth

   Minna Palmroth

   Chair of the board, Professor, University of Helsinki

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Jarmo Hallikas

   Jarmo Hallikas

   The Finnish Foundation for Technology Promotion TES, Chair of the Delegation

  • Mikko Hupa, Chair of the Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

   Mikko Hupa

   The Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Matikainen-Kallström

   Marjo Matikainen-Kallström

   Representative of Academic Engineers and Architects in Finland TEK

  Elinkeinoelämä

  • Image of Dr. Manja Ahola, Bayer

   Manja Ahola

   Representative of Confederation of Finnish Industries EK

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Tapani Kiiski

   Tapani Kiiski

   Representative of the Federation of Finnish Technology Industries

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Päivi Leiwo

   Päivi Leiwo

   Member of the Board Federation of Finnish Technology Industries

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Miettinen

   Marjo Miettinen

   Member of the Board Confederation of Finnish Industries EK

  Valtio

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Nina Kopola

   Nina Kopola

   Director General, Business Finland

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Anita Lehikoinen

   Anita Lehikoinen

   Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

  • Photo of Jarkko Levasma, Director General, The Ministry of Finance, ICT Department

   Jarkko Levasma

   Government Chief Information Officer, Director General, Ministry of Finance

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Ilona Lundsröm

   Ilona Lundström

   Director General, Ministry of Employment and the Economy

  Tiedeyliopistot

  • Image of rector Keijo Hämäläinen, University of Tampere,

   Keijo Hämäläinen

   Rector, Tampere University

  • Rector Sari Lindblom, University of Helsinki

   Sari Lindblom

   Rector, University of Helsinki

  • Rector Mikael Lindfelt, Åbo Akademi University

   Mikael Lindfelt

   Rector, Åbo Akademi University

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Jouko Niinimäki

   Jouko Niinimäki

   Rector, University of Oulu

 • Työvaliokunta huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja varojen sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

  Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata säätiön toimintaa siten, että säätiön missio suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovatiivisen teknologian edistämiseksi toteutuu. Tehtävänä on myös ohjata toimintaa siten, että säätiön jakama kansainvälinen Millennium-teknologiapalkinto saavuttaa huomattavan kansainvälisen tunnettuuden ja siitä muodostuu merkittävä teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikuttava tekijä maailmassa.

  • In the picture Chair of the board of Technology Academy Finland Professor Minna Palmroth

   Minna Palmroth

   Chair of the board, Professor, University of Helsinki

  • Mikko Hupa, Chair of the Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

   Mikko Hupa

   The Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Päivi Leiwo

   Päivi Leiwo

   Työvaliokunnan jäsen, Hallituksen jäsen; Teknologiateollisuus

   Teknologiateollisuus

  Asiantuntijajäsen

  Vararehtori Ossi Naukkarinen, Aalto-yliopisto

  Sihteeri

  Toimitusjohtaja Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia TAF

 • Puheenjohtaja

  • Timo Leino

   Timo Leino

   LL.M., Chairman of the Board Linnea Capital Oy

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Miettinen

   Marjo Miettinen

   Member of the Board Confederation of Finnish Industries EK

  • Markku Ellilä

   Markku Ellilä

   CEO

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Matikainen-Kallström

   Marjo Matikainen-Kallström

   Representative of Academic Engineers and Architects in Finland TEK

 • Tiede- ja innovaatiovaliokunta toimii elinkeinoelämän, akateemisen yhteisön ja valtakunnan päättäjien jatkuvan keskustelun alustana.

  Tiede- ja innovaatiovaliokunnan tehtävänä on linjata ja antaa tarvittaessa lausuntoja Suomen innovaatiojärjestelmästä ja sen kehittämisestä.

  Puheenjohtaja

  • Riikka Heikinheimo, EK

  Jäsenet

  Yliopistot

  • Mika Hannula, Turun yliopisto
  • Jouni Hirvonen, Helsingin yliopisto
  • Markku Kivikoski, Tampereen yliopisto
  • Janne Laine, Aalto-yliopisto
  • Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
  • Risto Nieminen, Aalto-yliopisto

  Elinkeinoelämä

  • Kim Fagerlund, Metso Outotec
  • Saara Hassinen, Teknologiateollisuus
  • Jaana Hyvärinen, Kone
  • Harri Junttila, Alma Talent
  • Hannu Kauppinen, Nokia
  • Lars Peter Lindfors, Neste
  • Petri Takala, TEK
  • Hannu Talvitie, Vaisala
  • Pekka Tiitinen, ABB
  • Lenita Toivakka, Kansainvälinen kauppakamari

  Akatemiat

  • Mikko Hupa, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
  • Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia  -säätiö
  • Markku Leskelä, Teknillisten Tieteiden Akatemia

  Julkinen sektori ja yhteiskunnalliset päättäjät

  • Mikko Dufva, Sitra
  • Erja Heikkinen, OKM
  • Ilona Lundström, TEM
  • Riitta Maijala, Suomen Akatemia
  • Antti Pelkonen,  VNK
  • Päivi Sillanaukee, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Heikki Uusi-Honko, Business Finland

  Sihteeri: Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia  -säätiö

 • Tekniikan Akatemian viestintävaliokunnan tehtävänä on tuoda esiin tutkimuksen ja innovaatioiden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille ja vahvistaa kuvaa Suomesta korkean teknologian maana. Valiokunnassa on jäseniä Millennium-teknologiapalkinnon kumppaniyrityksistä ja -yliopistoista, ulkoministeriöstä, Sitrasta, Business Finlandista, TEK:stä, Healthech Finlandista sekä Suomen Akatemiasta.

  Puheenjohtaja

  • Saara Hassinen, toimitusjohtaja, Healthtech Finland, Teknologiateollisuus

  Jäsenet

  • Thurid Eriksson, viestintäjohtaja, Åbo Akademi
  • Katrina Jurva, Head of Content and Media, Aalto-yliopisto
  • Tuomas Koivula, toimituspäällikkö, Turun yliopisto
  • Liisa Kuvaja, viestintäjohtaja, LUT-yliopisto
  • Risto Löf, viestintäpäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
  • Johanna Pellinen, viestintäpäällikkö, Helsingin yliopisto
  • Hanna-Mari Soini, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Vaasan yliopisto
  • Anna-Kaisa Säkkinen, viestintäjohtaja, Jyväskylän yliopisto
  • Anni Ylinen, viestinnän asiantuntija, Tampereen yliopisto
  • Ville Wittenberg, viestintäasiantuntija, Oulun yliopisto

  • Kaisa Antikainen, viestintäjohtaja, Nokia
  • Johanna Fräki, Head of Open Innovation and Innovation Marketing, Neste
  • Jenni Hovi-Seppä, markkinointipäällikkö, Alma Talent
  • Kyösti Knuuttila, Head of Communications, Liiketoimintaviestintä, OP Ryhmä
  • Helena Marjaranta, VP, Communications & Brand, Metso Outotec
  • Mira Nupponen, viestintäjohtaja, Kone
  • Satu Perälampi, viestintäjohtaja, ABB
  • Tarja Österberg, viestintäpäällikkö, Vaisala

  • Tomi Korhonen, viestintäjohtaja, BusinessFinland
  • Samuli Laita, viestintäpäällikön sijainen, Sitra
  • Anna Oravakangas, viestintäasiantuntija, Suomen Akatemia
  • Merina Salminen, viestintäjohtaja, TEK
  • Kirsi Vanamo-Santacruz, viestintäosaston apulaisosastopäällikö, Ulkoministeriö

  • Markku Ellilä, toimitusjohtaja, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
  • Laura Manas, viestintäpäällikkö, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
  • Minna Zaknoun, viestintäassistentti, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF

  Lisätietoja
  Viestintäpäällikkö Laura Manas, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
  laura.manas@millenniumprize.org, 0500989286

Partners of the Millennium Technology Prize