Tekniikan Akatemia -säätiö (TAF)

Tekniikan Akatemia TAF jakaa joka toinen vuosi Millennium-teknologiapalkinnon ja järjestää muita teknologiatapahtumia.
Lue lisää englanninkieliseltä sivustoltamme Home – Millennium Technology Prize (millenniumprize.org)

TAF:n tavoitteet

Tekniikan Akatemian merkittävimpiä vahvuuksia on kolmikantainen yhteistyö elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja tiedeyhteisön välillä sekä kattava verkosto kaikilla kolmella alueella. Sekä elinkeinoelämä, valtionhallinto että tiedeyhteisö ovat edustettuina säätiön hallituksessa ja eri valiokunnissa.

Tekniikan Akatemia on aloittanut toimintansa vuonna 2003 Suomen teknologiapalkintosäätiön nimellä. Vuonna 2005 nimi vaihtui Millennium-palkintosäätiöksi. Nimi vaihtui Tekniikan Akatemiaksi vuonna 2008, ja säätiön taustayhteisöiksi tulivat mukaan Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV.

TAF:n missio

TAF hallinnoi ja kehittää Millennium-teknologiapalkintoa, edistää sen tunnettuutta ja varmistaa sen tieteellisen tason. TAF muodostaa kansainvälisen kohtaamisalustan elinkeinoelämän, akateemisen yhteisön ja julkisten päättäjien välille ja nostaa Suomen kansainvälistä asemaa.

 • Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen tehtävänä on päättää yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja merkittävistä asioista. Hallitus valvoo, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus myös nimittää toimitusjohtajan sekä työvaliokunnan jäsenet.

  Hallitus päättää kansainvälisen palkintolautakunnan kokoonpanosta sekä Millennium-teknologiapalkinnon finalisteista ja voittajasta.

  Perustajajäsenet

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Matikainen-Kallström

   Marjo Matikainen-Kallström

   Representative of Academic Engineers and Architects in Finland TEK

  • In the picture Chair of the board of Technology Academy Finland Professor Minna Palmroth

   Minna Palmroth

   Chair of the board, Professor, University of Helsinki

  • In the picture Vice-chair of the board of Technology Academy Finland Doctor of Technology, Leni von Bonsdorff

   Leni von Bonsdorff

   Vice-chair, Doctor of Technology, The Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland STV

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Jarmo Hallikas

   Jarmo Hallikas

   The Finnish Foundation for Technology Promotion TES, Chair of the Delegation

  Elinkeinoelämä

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Tapani Kiiski

   Tapani Kiiski

   Representative of the Federation of Finnish Technology Industries

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Miettinen

   Marjo Miettinen

   Member of the Board Confederation of Finnish Industries EK

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Annikka Hurme

   Annikka Hurme

   Representative of Confederation of Finnish Industries EK

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Päivi Leiwo

   Päivi Leiwo

   Member of the Board Federation of Finnish Technology Industries

  Valtio

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Juha Majanen

   Juha Majanen

   Permanent Secretary of State, Ministry of Finance

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Anita Lehikoinen

   Anita Lehikoinen

   Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Ilona Lundsröm

   Ilona Lundström

   Director General, Ministry of Employment and the Economy

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Nina Kopola

   Nina Kopola

   Director General, Business Finland

  Tiedeyliopistot

  • Rector Mikael Lindfelt, Åbo Akademi University

   Mikael Lindfelt

   Rector, Åbo Akademi University

  • Rector Sari Lindblom, University of Helsinki

   Sari Lindblom

   Rector, University of Helsinki

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Mari Walls

   Mari Walls

   Rector, Tampere University

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Jouko Niinimäki

   Jouko Niinimäki

   Rector, University of Oulu

 • Työvaliokunta huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja varojen sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

  Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata säätiön toimintaa siten, että säätiön missio suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovatiivisen teknologian edistämiseksi toteutuu. Tehtävänä on myös ohjata toimintaa siten, että säätiön jakama kansainvälinen Millennium-teknologiapalkinto saavuttaa huomattavan kansainvälisen tunnettuuden ja siitä muodostuu merkittävä teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikuttava tekijä maailmassa.

  • In the picture Chair of the board of Technology Academy Finland Professor Minna Palmroth

   Minna Palmroth

   Chair of the board, Professor, University of Helsinki

  • In the picture Vice-chair of the board of Technology Academy Finland Doctor of Technology, Leni von Bonsdorff

   Leni von Bonsdorff

   Varapuheenjohtaja, TkT, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

  • In this picture is Board Member of Technology Academy Finland, Päivi Leiwo

   Päivi Leiwo

   Työvaliokunnan jäsen, Hallituksen jäsen; Teknologiateollisuus

   Teknologiateollisuus

  Asiantuntijajäsen

  Vararehtori Ossi Naukkarinen, Aalto-yliopisto

  Sihteeri

  Toimitusjohtaja Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia TAF

 • Puheenjohtaja

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Marjo Matikainen-Kallström

   Marjo Matikainen-Kallström

   Representative of Academic Engineers and Architects in Finland TEK

  • Timo Leino

   Timo Leino

   LL.M., Chairman of the Board Linnea Capital Oy

  • In the picture member of the board of Technology Academy Finland, Annikka Hurme

   Annikka Hurme

   Representative of Confederation of Finnish Industries EK

  • Markku Ellilä

   Markku Ellilä

   CEO

 • Tiede- ja innovaatiovaliokunta toimii elinkeinoelämän, akateemisen yhteisön ja valtakunnan päättäjien jatkuvan keskustelun alustana.

  Tiede- ja innovaatiovaliokunnan tehtävänä on linjata ja antaa tarvittaessa lausuntoja Suomen innovaatiojärjestelmästä ja sen kehittämisestä.

  Puheenjohtaja

  • Riikka Heikinheimo, EK

  Jäsenet

  Yliopistot

  • Mika Hannula, Turun yliopisto
  • Jouni Hirvonen, Helsingin yliopisto
  • Markku Kivikoski, Tampereen yliopisto
  • Janne Laine, Aalto-yliopisto
  • Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
  • Risto Nieminen, Aalto-yliopisto

  Elinkeinoelämä

  • Saara Hassinen, Teknologiateollisuus
  • Jaana Hyvärinen, Kone
  • Harri Junttila, Alma Talent
  • Hannu Kauppinen, Nokia
  • Lars Peter Lindfors, Neste
  • Petri Takala, TEK
  • Pekka Tiitinen, ABB
  • Lenita Toivakka, Kansainvälinen kauppakamari
  • Liisa Åström, Vaisala

  Akatemiat

  • Leni von Bonsdorff, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
  • Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia  -säätiö
  • Markku Leskelä, Teknillisten Tieteiden Akatemia

  Julkinen sektori ja yhteiskunnalliset päättäjät

  • Mikko Dufva, Sitra
  • Erja Heikkinen, OKM
  • Mari Holopainen, Eduskunta
  • Ilona Lundström, TEM
  • Riitta Maijala, Suomen Akatemia
  • Antti Pelkonen,  VNK
  • Päivi Sillanaukee, UM
  • Heikki Uusi-Honko, Business Finland

  Sihteeri: Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia  -säätiö

 • Tekniikan Akatemian viestintävaliokunnan tehtävänä on tuoda esiin tutkimuksen ja innovaatioiden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille ja vahvistaa kuvaa Suomesta korkean teknologian maana. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian viestintäjohtaja. Valiokunnassa on jäseniä suomalaisista yliopistoista, ulkoministeriöstä, Sitrasta, Business Finlandista, TEK:sta, Healthech Finlandista sekä Millennium-teknologiapalkinnon kumppaniorganisaatioista.

  Puheenjohtaja

  • Saara Hassinen, toimitusjohtaja, Healthtech Finland, Teknologiateollisuus

  Jäsenet

  • Thurid Eriksson, viestintäjohtaja, Åbo Akademi
  • Katrina Jurva, Head of Content and Media, Aalto-yliopisto
  • Tuomas Koivula, toimituspäällikkö, Turun yliopisto
  • Liisa Kuvaja, viestintäjohtaja, LUT-yliopisto
  • Risto Löf, viestintäpäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
  • Marika Nygård, markkinointipäällikkö, Tampereen yliopisto
  • Johanna Pellinen, viestintäpäällikkö, Helsingin yliopisto
  • Hanna-Mari Soini, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Vaasan yliopisto
  • Anna-Kaisa Säkkinen, viestintäjohtaja, Jyväskylän yliopisto
  • Ville Wittenberg, viestintäasiantuntija, Oulun yliopisto

  • Kaisa Antikainen, viestintäjohtaja, Nokia
  • Johanna Fräki, Head of Open Innovation and Innovation Marketing, Neste
  • Jenni Hovi-Seppä, markkinointipäällikkö, Alma Talent
  • Mira Nupponen, viestintäjohtaja, Kone
  • Satu Perälampi, viestintäjohtaja, ABB
  • Tarja Österberg, viestintäpäällikkö, Vaisala

  • Markku Ellilä, toimitusjohtaja, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
  • Tomi Korhonen, viestintäjohtaja, BusinessFinland
  • Samuli Laita, viestintäpäällikön sijainen, Sitra
  • Laura Manas, viestintäpäällikkö, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
  • Merina Salminen, viestintäjohtaja, TEK
  • Kirsi Vanamo-Santacruz, viestintäosaston apulaisosastopäällikö, Ulkoministeriö
  • Minna Zaknoun, viestintäassistentti, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF

  Lisätietoja

  Viestintäpäällikkö, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF

Partners of the Millennium Technology Prize